הרשם כעת » לוחמים שהצטרפו: 1023

בהצלחה לכולם בעונה השישית!
רובורטר אקסרוס רטרובור סורוסקר
הצטרף »
+15% כח התקפה
+2% בונוס בהבאת המתכת
הצטרף »
+20% כח ריגול
+4% בונוס בהבאת הנפט
הצטרף »
+20% כח סיור
+5% בונוס בהבאת הזהב
הצטרף »
+15% כח הגנה
+2% בהבאת הגבישים
מה חדש?

פתיחת העונה החמישית

ברוכים הבאים לוחמים צעירים.
זמן רב בו אתם מחכים בקוצר רוח
לפתיחת העונה החמישית למשחק!
העונה החמישית הולכת וקרבה
ובינתיים מה שנשאר הוא לחכות..



סיום העונה הרבעית

לאחר עונה גדולה, יפה ומרתקת
אנו מכריזים על סגירת העונה
הרבעית, יחד עם זאת אנחנו
שמחים להכריז על פתיחת העונה
החמישית!