פרסים

הפרסים לעונה ל3 המקומות הראשונים
מקום ראשון:


300 יהלומים לעונה הבאה
מקום שני:


200 יהלומים לעונה הבאה
מקום שלישי:


100 יהלומים לעונה הבאה