הגדרות משתמשכמות החופשות שנותרו לך הם:

בעת הפעלת מצב החופשה, לא ניתן יהיה לתקוף
אותך ולא תקבל את המשאבים אשר הינך אמור לקבל.
בעת החזרה מהחופשה עליך ללחוץ על יציאה מהחופשה לאחר ההתחברות.