הגדרות משתמש


בעת הפעלת מצב השבת, לא ניתן יהיה לתקוף
אותך ולא תוכל להכנס לחשבונך בכל מהלך השבת.
מהשעה 17:00 ביום שישי עד 20:00 בצאת השבת.