הגדרות משתמש


בעת הפעלת מצב השבת, לא ניתן יהיה לתקוף
אותך ולא תוכל להכנס לחשבונך בכל מהלך השבת.
מהשעה 17:00 ביום שישי עד 19:00 בצאת השבת.
לאחר צאת מצב שבת, יקבלו המשתמשים 30 דקות מגן משאבים
למען ההגינות.